Kortelings een haakwagen met een aanhanger voor het vervoer van stortcontainers tot lengte 7m.

Hou zeker onze pagina in 't oog!!!